Femifunmi Speechless

Femifunmi Speechless - Unstoppable God

Sharing would be really nice!!!

Nigerian female gospel recording artist Femifunmi Speechless come through with another hit song titled ”Unstoppable God”. Enjoy your day with the amazing sound. Olorun to akole daduro Mogbe ga o Olorun ti akole daduro Mogbe o ga o Verse 1: Oboju wo aye Aye wariri o Iwo lofowakan oke Osi ru efin Ohun oluwa ni agbara o fa igi kedari ya Sebi wo lokuta iye To gbogbo aye nbo Ohun